Witaj. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!

Zajmujemy się fotografią, architekturą wnętrz, grafiką. Projektujemy wnętrza, meble, stylizujemy sesje zdjęciowe, rysujemy (używając ołówka, tuszu, długopisu lub komputera). Cały czas pracujemy nad nowymi pomysłami.

Staramy się, aby to, co robimy było aktualne, prawdziwe i spójne pod względem estetycznym.

Jesteśmy twórczyniami. Jesteśmy kobietami, a także córkami, siostrami, przyjaciółkami oraz osobami, które troszczą się o innych.

Kochamy ciężką pracę i nowe wyzwania. Jesteśmy szczęśliwe, że możemy robić to, co robimy.

Treść, którą możemy znaleźć na stronach internetowych stale wzrasta i dlatego uważamy, że bardzo istotne jest, aby korzystać z zawartości internetu z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej.

Lubimy jasne i proste sytuacje – czasami oczywiście to, co najprostsze jest najtrudniejsze do osiągnięcia, dlatego piszemy o tym, co jest dla nas ważne. ;)

Drogi Oglądający, wiedz, że:

1. Ma dla nas znaczenie praca innych osób, nie istotne czy są artystami czy nie, dlatego chciałybyśmy żebyś uszanował naszą pracę.

2. Wierzymy w to, że ludzie są dobrzy, a każdy błąd może zostać naprawiony.

3. Wszystkie elementy wizualne oraz teksty, które znajdziesz na naszej stronie zostały zrobione/napisane przez nas lub powstały w wyniku współpracy z dobrymi i kreatywnymi osobami, które mamy szczęście poznawać codziennie.

4. Jesteśmy właścicielkami praw autorskich, więc jeśli chciałbyś użyć (zwłaszcza w celach komercyjnych) części zawartości, którą znajdziesz na stronie – zapytaj nas. Dziel się tym, co znajdziesz na stronach internetowych w sposób właściwy. Zainspiruj zmianę.

Dziękujemy,

JAM KOLEKTYW

* Ludzie się zmieniają, więc rezerwujemy sobie prawo do zmiany zasad korzystania z zawartości strony oraz do zmiany zdania :)


Hello and thanks for visiting!

This is our website.

We photograph, we design interiors and furnitures, we draw (using pencil, ink, pen or computer), we’re doing sets and stylisations for photoshoots. We combine visual things together and imagine things that we haven’t done yet but we want to do in the future.

We try to keep things we made current, real and aesthetic.

We’re authors. We’re women. We’re also daughters, sisters, friends and we care about others.

We love hardwork and we’re really happy to do what we do.

Because online content is growing very fast it is very important to respect carefully author’s right and intellectual property .

We love to make things clear and in easy way – sometimes of course simple things are the most complicated – that’s why we’re writing this. ;)

Dear Visitor, please note that:

1. We care about other people work. It doesn’t matter if they are artists or not, so we want you to also respect our work.

2. We believe in the goodness of people and that every mistake can be fixed.

3. Images that you’ll find on our website were made by us or with beautiful collaboration with other creative and good people that we’re lucky to meet everyday.

4. We’re the copyright holders so if you want to use one of our works just ask, especially if you want to use it commercially. Stop sharing incorrectly. Inspire change.

Thank you,

JAM KOLEKTYW

* People change, so we want to reserve the right to change our terms or our mind :)