— POLITYKA PRYWATNOŚCI —

Kilka słów o tym jak korzystamy z powierzonych danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
Drodzy Państwo,
jest nam bardzo miło, że odwiedzacie naszą stronę.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – przekazujemy następujące informacje:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma JAM KOLEKTYW Sp. z o.o. z siedzibą 00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 6, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców XII Wydział Gospodarczy M. St. Warszawa pod nr. KRS 0000817360, NIP 7010958955, REGON 385007305 reprezentowana przez Jolantę Skóra i Annę Olgę Chmielewską „Administrator”)

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: hello@jamkolektyw.com
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Marszałkowska 55/73 lok. 6, 00-676 Warszawa 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług fotograficznych, projektowania i aranżacji wnętrz, scenografii, stylizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a na Pani/Pana żądanie także w celu podejmowania czynności przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia i realizacji – na ww. podstawie prawnej;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych – ponieważ przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora.

IV. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);
 2. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 3. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia lub realizacji umowy.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: hello@jamkolektyw.com lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze świadczenie usług przez Administratora.

VI. PRAWO DO SPRZECIWU

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: poprzez e-mail: hello@jamkolektyw.com lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane Administrator będzie przetwarzać:

 1. w celu wykonania umów – do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;
 2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

IX. PRAWA OSÓB, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY DANE OSOBOWE

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej pod adres email: hello@jamkolektyw.com lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień, Administrator zobowiązany jest odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

X. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.

XI. CIASTECZKA

Nasza strona korzysta z „Ciasteczek” (‘Cookies’), abyśmy mogły spersonalizować jej zawartość dla odwiedzającego. Używamy Google Analytics zbierając podstawowe informacje takie jak na przykład lokalizacja, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia, na którym jest przeglądana strona czy treści oglądane na naszej stronie. Pozwala nam to dzielić się informacjami wartościowym dla naszych odbiorców oraz lepiej dopasować wygląd strony.

Jeśli chcecie możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać informację za każdym razem, gdy witryna, którą odwiedzacie będzie korzystała z ciasteczek. Możecie także na stałe wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Więcej informacji o ciasteczkach oraz o możliwościach ustawienia przeglądarki znajdzie Pan/Pani pod tym adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/

XII. NEWSLETTER

Newsletter obsługujemy poprzez platformę MailChimp, która dostosowała swoją usługę do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dane, które są zapisywane podczas dołączenia do JAM KOLEKTYW NEWSLETTER to Imię, Nazwisko oraz adres mailowy. W każdej chwili jest możliwość zmiany danych albo usunięcia maila z bazy. Wystarczy do nas napisać na adres hello@jamkolektyw.com.